وب سایت رسمی دکتر عبدلی
  1. image
  2. image
  3. image
 


جمعه دوم مهر سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:برنامه هفتگی رشته های حسابداری و مدیریت مالی و حسابرسی در مهر 95به پیوست می باشد
درس:برنامه هفتگی مهر 95
نمایش ...

جمعه دوم مهر سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:لیست پروپزالهای مصوب شده در شهریور ماه 95 واحد به پیوست می باشد
درس:لیست پروپزالهای مصوب شده گروه
نمایش ...

جمعه دوم مهر سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:لیست پروپزالهای مصوب شده در مرداد ماه 95 واحد شاهرود به پیوست می باشد
درس:لیست پروپزالهای مصوب شده گروه
نمایش ...

سه شنبه بیست و نهم تیر سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:لیست پروپزالهای مصوب شده درتیرماه به تفکیک علوم تحقیقات و واحد به پیوست می باشد
درس:لیست پروپوزال های مصوب شده گروه
نمایش ...

جمعه بیست و هشتم خرداد سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:لیست پروپزالهای مصوب شده درخردادماه به تفکیک علوم تحقیقات و واحد به پیوست می باشد
درس:لیست پروپوزال های مصوب شده گروه
نمایش ...

پنجشنبه بیستم خرداد سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:فایل درس مسائل جاری در حسابداری برای دانشجویان محترم دانشگاه آزاد در پیوست گذاشته شده است
درس:فایل دروس آقای دکتر عبدلی در خرداد 95
نمایش ...

پنجشنبه بیستم خرداد سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:فایل درس تئوری حسابرسی برای دانشجویان محترم دانشگاه آزاد در پیوست گذاشته شده است
درس:فایل دروس آقای دکتر عبدلی در خرداد 95
نمایش ...

پنجشنبه بیستم خرداد سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:فایل درس تئوری 2 برای دانشجویان محترم دانشگاه آزاد در پیوست گذاشته شده است
درس:فایل دروس آقای دکتر عبدلی در خرداد 95
نمایش ...

یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:لیست پروپزالهای مصوب شده در اردیبهشت ماه به تفکیک علوم تحقیقات و واحد به پیوست می باشد
درس:لیست پروپوزال های مصوب شده گروه
نمایش ...

چهار شنبه بیست و پنجم فرودرین سال يك هزار و سيصد و نود و پنج
موضوع:لیست پروپزالهای مصوب شده درفروردین ماه به تفکیک علوم تحقیقات و واحد به پیوست می باشد
درس:لیست پروپزالهای مصوب شده گروه
نمایش ...


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دکتر محمد رضا عبدلی میباشد.
طراحی و پشتیبانی: آزاد سیستم